Hoe wij werken

Het totaalproces van KROON bestaat uit verschillende fases, hierin richten wij ons voornamelijk op het toevoegen van waarde aan bestaande grond. Wij maken risico’s inzichtelijk en nemen deze weg. Iedere fase in ons proces vraagt om een andere expertise. Wij doorlopen deze fases in nauwe samenwerking met onze én uw partners.

Initiatiefase

Overeenstemming grondpositie of samenwerking

Aan het begin van elk project brengen wij middels verschillende onderzoeken de ruimtelijke, stedenbouwkundige en economische context van een locatie in kaart. Wat is de verwachting van onze opdrachtgever? Wat mag er wel en niet gebeuren met een locatie? Hoe is de markt en wie is de doelgroep?

Wij vinden het zéér belangrijk om goed te onderzoeken of een project verantwoord is op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Daarnaast is het uiteraard van groot belang dat het financieel haalbaar is.

Deze initiatieffase leidt in veel gevallen tot een strategische samenwerking, waarna we het project echt kunnen starten.

Definitiefase

Plan van aanpak

In deze fase richten we ons op de verdieping en uitwerking van de strategie, die vervolgens wordt uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij is de eventuele verwerving van de locatie en medewerking van de overheid van cruciaal belang. Ook selecteren wij in deze fase strategische partners om ons te ondersteunen in het verdere proces. Deze partners worden gecontracteerd op basis van eerdere financiële uitgangspunten.

Ontwerpfase

Bestemmingsplan

Indien noodzakelijk gaan we in samenwerking met diverse overheidsinstellingen over tot herziening van een bestemmingsplan. We verzorgen dit proces zorgvuldig en communicatie met de omgeving is hierbij van cruciaal belang. In veel gevallen verzorgen wij ook de inrichting van het openbaar gebied.

Verkoopfase

70% verkocht

Wanneer de definitiefase en het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan is afgerond, starten we met het de definitieve ontwerpfase en het verkoopproces. Het ontwerpen van vastgoed doen we met verschillende partners (architecten, constructeurs en overige adviseurs).

We hechten als KROON veel waarde aan het verkoopproces, dit verzorgen we veelal met lokaal betrokken partners. Een goed doelgroeponderzoek en de juiste marketingstrategie zorgen in veel gevallen voor een goed verkoopproces.

Realisatiefase

Oplevering

Nadat voldoende woningen verkocht zijn verzorgen wij samen met bouwpartners de realisatie van het vastgoed.

In enkele gevallen begeleiden wij het proces voor beleggers die we vervolgens ook ondersteunen in de opzet van de exploitatie en verhuur van het vastgoed.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen, wij nodigen u van harte uit voor een kop koffie bij ons in Het Spanjaard!

neem contact met ons op